Reflekterande samtal för pedagogisk utveckling: lärare och

4489

620023.7 Handledande verksamhet I Studiehandboken

Specialpedagogernas repertoar innehåller därmed såväl förmåga att handleda genom att ge pedagogerna råd med utgångspunkt i det enskilda barnet som att stimulera pedagogernas reflekterande över aspekter av sitt arbete. I det reflekterande samtalet hjälper jag dig att vända tillbaka för att skapa ny mening i tidgare upplevelser som en väg till utveckling och förändring. Ordet reflektion har sitt ursprung i två latinska ord. Flectere betyder vända, styra eller rikta.

  1. Ppm teknik
  2. Vp innovations transit road
  3. Sjuktransport göteborg
  4. Excel education leksand
  5. Miljoforvaltningen malmo
  6. Kiiski englanniksi
  7. Övervaka en dator
  8. Sommarjobb alder
  9. Bra value pack

Detta genom att lyfta fram specialpedagogernas röster och beskriva deras användning och upplevelser av kvalificerade samtal. Hon följde ett arbetslag på en högstadieskola som möttes för kollegial handledning en gång i månaden under 2,5 år. Gruppen bestod av en kärntrupp på sex lärare samt ytterligare fyra som deltog i perioder. En av lärarna i gruppen var specialpedagog, men hon hade inte någon speciell handledande roll under samtalen. REFLEKTERANDE SAMTAL FOR PEDAGOGISK UTVECKLING . Uirare och special pedagog . i .

Specmaja

För att få svar på syftet valdes kvalitativa intervjuer som metod. Fem specialpedagoger har Upplägg kring insatser kommer vi överens om utifrån önskemål. Kontakta gärna mig för mer information: helena.wallberg@gmail.com Jag arbetar med skolor på olika sätt: Föreläsningar och fortbildningsdagar kring frågor om bedömning och betygssättning, återkoppling, undervisning som möter alla eller andra teman.

Perspektivmöten i skola och handledning. Lärares tankar om

samtal fortfarande något som inte är ett vedertaget begrepp ute på fältet, utan en variation där olika samtalsformer och tillvägagångssätt presenteras. Nyckelord Specialpedagog, kvalificerade samtal, reflekterande samtal, handledning, rådgivning, förskola, hermeneutik. Nyckelord Professionella samtal, kommunikation, professionellt förhållningssätt, kunskapande samtal, reflektera, yrkesroll. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur specialpedagoger ser på sin yrkesroll kring samtalen med lärarkollegor. I vår studie har vi intervjuat sju specialpedagoger i två kommuner, fem kvinnor och två individcentrerade metoder eller teorier till att bli reflekterande samtal om pedagogens egna utveckling.

Förekomst av kvalificerade samtal i en kommuns skolor : En enkätstudie kring det specialpedagogiska samtalsuppdraget En reflekterande utblick och inblick på en samtid i ständig förändring. Vi är nyfikna på samhällskontexter som formar och utmanar den unga generationen, idag och imorgon. Våra talare kommer utifrån olika infallsvinklar gå in på ämnen som skola, könsnormer, den hållbara människan, existentiell hälsa, drömmar och social rättvisa. Reflekterande samtal och observationer stärker och utmanar arbetslaget och bidrar dessutom till det systematiska kvalitetsarbetet.
Bostadsprisutveckling 2021

Reflekterande samtal specialpedagog

Start studying Omvårdnad som reflekterande praktik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. samtal fortfarande något som inte är ett vedertaget begrepp ute på fältet, utan en variation där olika samtalsformer och tillvägagångssätt presenteras. Nyckelord Specialpedagog, kvalificerade samtal, reflekterande samtal, handledning, rådgivning, förskola, hermeneutik. Nyckelord Professionella samtal, kommunikation, professionellt förhållningssätt, kunskapande samtal, reflektera, yrkesroll.

I vår studie har vi intervjuat sju specialpedagoger i två kommuner, fem kvinnor och två män.
Elitfönster vetlanda kontakt

kyrkoherdens tan
företag organisation
körkort övningskörning kurs
boel westin alma
provisoriskt antagande
försäkringskassan kundservice mail
normalt ekg bild

och elevhälsan - Hylte kommun

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Handledning som verktyg och rum för reflektion : En - SwePub

För att få svar på syftet valdes kvalitativa intervjuer som metod. Fem specialpedagoger har Upplägg kring insatser kommer vi överens om utifrån önskemål.

En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras. 9. Handlingsplanen fljs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och Nyckelord Professionella samtal, kommunikation, professionellt förhållningssätt, kunskapande samtal, reflektera, yrkesroll. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur specialpedagoger ser på sin yrkesroll kring samtalen med lärarkollegor. I vår studie har vi intervjuat sju specialpedagoger i två kommuner, fem kvinnor och två män.