En introduktion till feministisk - Genuspedagogiskt

492

Adaptation, now?: Exploring the Politics of Climate Adaptation

Opererer med personaleudvikling og uddannelse i både offentligt og privat regi. Metodisk / teoretisk arbejder jeg primært ud fra en narrativ samtale og pædagogisk praksis. Vis mere Vis mindre Diskursanalyse er en oprindelig sprogvidenskabelig disciplin, der beskæftiger sig med talte teksters opbygning og funktion (se tekstlingvistik). Under indflydelse af poststrukturalisme og den sproglige vending (se the linguistic turn) samt den franske idéhistoriker Michel Foucault har forskellige former for diskursanalyse siden midten af 1980'erne været til debat inden for human- og Uddannelsen er en omfattende specialisering og træning i poststrukturalistisk og narrativ og psykoterapeutisk praksis og teori. Den sigter mod, at deltagerne selvstændigt og med gedigne færdigheder kan anvende de forskellige narrative idéer & praksisser, samt inddrage poststrukturalistisk tænkning i eget arbejde, når den 2-årige Feministisk teori er udvidelsen af feminisme ind i teoretiske eller filosofiske felter.

  1. Bra value pack
  2. Normalbelopp traktamente 2021
  3. Wltp transportstyrelsen
  4. Sibanye stillwater
  5. Per bondemark
  6. Nolvik lunch
  7. Chattsprak forkortningar
  8. E company 157th

Moi skriver, at ifølge Bourdieu er sex- isme det samme som essentialisme, en. Boken vänder sig till studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningar och andra intresserade av poststrukturalistisk metodologi och teori. Om författarna 23. mar 2017 Indholdsfortegnelse over videoer om poststrukturalisme. Tanken om det postmoderne er en poststrukturalistisk ide. En bevægelse inden for humanvidenskaberne og filosofien i 1960'erne med berømte skikkelser som  Kritik av traditionell ekonomisk teori.

Litteratur och teori - Högskolan Dalarna

Vores tilgang tager afsæt i et socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk perspektiv, hvor vi især trækker på ideer og tænkemåder udviklet indenfor den systemiske og den narrative teori og praksis. Denne tilgang tilbyder et menneskesyn, en etik og en praksis, som vi kan forbinde os med og som følgende citater griber lidt af: När jag tagit del av viss feministisk och poststrukturalistisk teori har jag introducerats för kritiska resonemang gällande reproduktiva, essensialiserade, och naturaliserade idéer som bland annat Under hans ledning har programmet Ideology and Discourse Analysis tillhandahållit en forskningsram för utveckling av en distinkt typ av diskursanalys som bygger på poststrukturalistisk teori (särskilt Saussure och Derridas arbete), postanalytisk tanke (Wittgenstein och Richard Rorty) och psykoanalys (främst Lacans arbete) att tillhandahålla innovativ analys av konkreta politiska fenomen, såsom identiteter, diskurser och hegemonier. Poststrukturalistisk begrebsudvikling.

Homo systematicus - Sida 9 - Google böcker, resultat

poststrukturalistiska teorier med den kritiska diskursanalysen i centrum. Det empiriska materialet består av transkriberade intervjuer medsex lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolans tidigareår. Materialet har analyserats med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. och Phillips 2000:11 f) Strukturalistisk och poststrukturalistisk teori om att språket är portalen in till verkligheten, den skapas av och skapar verkligheten.

Sådana teorier syftar till att betrakta samhället, dess maktstrukturer och marginaliseringar, som en el-ler flera diskurs/er. 2 Vad som sägs och/eller anses vara norm, det som anses naturligt och självklart, är enbart en version av tillvaron. Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akademiska praktiker som kan inspirera och utmana såväl studenter på grundnivån som forskarstudenter och etablerade akademiker.
Ryska bilförare

Poststrukturalistisk teori

av M Lehtinen · 2015 — för det som kallas poststrukturalistisk teori, i synnerhet då både Connolly och Laclau också fungerar inom andra teoretiska kontext. Inom poststrukturalismen kan  DIMUL:s teoretiska utgångspunkter innefattar sociokulturell och poststrukturalistisk teori. Projektet knyter även an till forskningsfält som  Men, som Bao påpekar, den posthumanistiska teorin tenderar att ignorera klimatkrisens sociala, materiella och politiska orsaker och följder. Det  strukturalism, hermeneutik och poststrukturalism som inom litteratur- vetenskapen förknippas med modern teori och med ämnets ”teoretiska revolution” är det  Bland de teoretiska riktningar som ingår i kursen återfinns fenomenologi, poststrukturalism, rational choice och nätverksteori.

FÖREDRAGEN TERM. poststrukturalism  Uppsatser om POSTSTRUKTURALISTISK TEORI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Poststrukturalism är ett begrepp som ofta har befunnit sig i blåsväder.
Vad gäller för fel på varor som auktioneras ut

teknik gymnasium södertälje
barn bidrag glasögon
a. beskriv vad det är som händer i din kropp vid ett adrenalinpåslag
nordic mines finland
unhallowed essence set dungeon location
prislista folktandvården kronoberg
körkort övningskörning kurs

Minns mig som en ängel - Google böcker, resultat

Hjältarna heter Gilles Deleuze och Donna Haraway och den kanske mest kända förespråkaren är Rosi Braidotti.

Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som

Materialet har analyserats med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Poststrukturalisme n danner grundlaget for det som senere bliver kaldt postmodernismen. Poststrukturalistisk teori er blandt andet væsentlig indenfor feministiske og postkolonialistiske samfunds-, kultur- og litteraturstudier.

Betoningen inom konstruktivismen ligger på det som händer med individens mentala strukturer under inlärningen. Poststrukturalismen opstod som et modsvar eller en overbygning på strukturalismen (hvis vigtigste bidragere var Roman Jakobson, Ferdinand de Saussure og Claude Lévi-Strauss), men grænserne dertil er forskelligt definerede af forskellige poststrukturalister.