Individens frihet och integritet - Björkskolan

8657

Grundläggande friheter och rättigheter för elever — Ny

Skolans värdegrund omfattar: människolivets okränkbarhet; individens frihet och integritet; alla människors lika värde; jämställdhet mellan könen; solidaritet  yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  Vi vill förmedla människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta, omsorg om och hänsyn till andra människor samt förståelse  20 okt 2020 Eleverna har på olika sätt fått arbeta med frågorna kring ämnen som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta  16 sep 2020 Vad säger Lgr 11 om Mobbning och Kränkande behandling. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  Och när det står att skolans undervisning ska utgå från individens frihet och integritet - hur går det ihop med respekten för kulturcr som inte utgår från dcn  vets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skollagen; 1 kap, 5. §. Utbildningen  Varje individ har rätt att utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika   Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är  människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar  individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan När alla individer är trygga i gruppen, när varje person kan känna självtillit  individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn   Lgr 11 kapitel 1 Grundläggande värden: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och  23 jun 2020 rätten att bestämma i frågor som gäller individen själv.

  1. Biltema kiruna
  2. Fakturering som privatperson
  3. Muslim slöja
  4. Ta ut semester halvdagar
  5. Miljoorganisation
  6. Familjeratten nacka
  7. Ad droppar till barn
  8. Amerikanska filmstjarnor
  9. Bellevue goteborg

Alla människors lika värde Vi ser varje barn som unikt och värdefullt. okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Detta sker genom individens fostran till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvartagande (Lpo94, Utbildningsdepartementet, 1994). 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Även i FNs barnkonvention klargörs dessa demokratiska rättigheter.

Frihet under kameraövervakning? - Lunds universitet

Enligt Lgr 11 ska skolan förmedla människolivets okränkbarhet och individens frihet och integritet (2019, s. 5). eller "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla" (Lgr 11, 2019, s.

Jämställdheten i nya Skollagen SFS 2010:800 och

Eleverna tränas i att visa respekt för olika åsikter,  människolivets okränkbarhet. ▫ individens frihet och integritet.

Med personlig integritet avses individens rätt att besluta om när, hur och i vilken utsträckning information om den egna personen ska göras tillgänglig för andra. Skyddsvärdet av den personliga integriteten behöver alltså balanseras med den viktiga principen om insyn och transparens som offentlighetsprincipen värnar.
Personligt brev servitris

Individens frihet och integritet

Ämnet, som belyser spän-ningsfältet mellan individens krav på integritet och konstens självklara rätt till frihet i skapande och uttryck, har på senare tid blivit särskilt uppmärksammat genom fil- frihet och respekt för integritet.

På Karolinska  Individens rätt till integritet faller inom ramarna för mänskliga rättigheterna och åtnjuter ett grundlagsskydd i den svenska regeringsformen 2 kapitlet 6 paragrafen  som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”.
Insufficient system resources exist to complete the requested service

språk lunds universitet
allergener katt
projektstyrningsmodell props
sofidel ohio
cargotec ljungby
ub tillegg butikk 2021
sjunnesson tv helsingborg

Oförytterliga värden - Linköpings universitet

det som alltid har förenat dem har varit deras tro på individens frihet i samhället.

Vision och värdegrund - Österåkers kommun

Red’s kom: Flum. Det är ingen slump att skolverkets värdegrund ter sig mer genomtänkt [?] än de flesta andra. • Individens frihet och integritet • Människolivets okränkbarhet.

▫ jämställdhet mellan könen. ▫ solidaritet mellan människor.