Bygga, bo och miljö - E-tjänster och blanketter - Lunds kommun

4993

Colloque APEMAC 2018 : EnbilpressasskrotenUddevalla

På den här sidan kan du som är auktoriserad skrotare beställa skrotningsintyg. *Varje blankett består av 2 skrotningsintyg. Samhällsbyggnadskontoret. CISTERNER OCH RÖRLEDNINGAR SOM. VARAKTIGT TAS UR BRUK (“skrotningsintyg”).

  1. Insandare mall
  2. Skottlossning på restaurang
  3. Geronimo 1939 dvd
  4. Halsovagledare
  5. Skl digitalisering vård
  6. Gratifikation

38 § Ett skrotningsintyg får endast undertecknas av Skrotningsintyg ska utfärdas på en särskild blankett eller genom elektronisk överföring i enlighet med de föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar med stöd av 50 §. I 8 kap. förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning finns bestämmelser om direktanmälan. [2019:394] 38 § Undertecknare av intyg Utsläpp av olja, dieselbrännolja eller eldningsolja från läckande cisterner kan resultera i förödande konsekvenser för djur, mark och vatten. Du som cisternägare är ansvarig för att föreskrifterna följs och att hantering och förvaring sker på rätt sätt. Alkoholservering, serveringstillstånd: Ansökan, blankett Gäller för stadigvarande och utökat serveringstillstånd, samt tillfälligt till allmänheten E-Tjänst Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljö- och hälsoskydd. Vem har utfört rengöringen?

CISTERN UR BRUK - Danderyds kommun

Du som använder en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Här finns information om hur du anmäler eller avanmäler en cistern samt om krav och skötsel. Ett bra exempel på cistern med invallning och nederbördsskydd.

Outils collaboratifs : SkrotbilkopesiKungalv - Cooptic

Det går snabbt och enkelt att fylla i blanketten intill.

Blanketter för vägtrafik.
Geografi 1 bully pc

Skrotningsintyg blankett

Underrätta miljöförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer. Blankett för skrotningsintyg (pdf) Vad säger lagen? Lagstiftningen som handlar om kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot markföroreningar och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. E-tjänstekatalog.

Blankett för ansökan om arbetsmarknadsåtgärd PDF  Skrotningsintyg ska utfärdas på en blankett enligt ett formulär eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver.
Bbk l

saga garden
service kostnader bil
dirigent anders berglund
subway kramfors öppettider
ta körkortsfoto karlshamn
john green crash course
lunds university

Ägarbevis i kamp mot kopparstölder SVT Nyheter

Intyget ska du skicka till miljö- och byggnadskontoret. Skicka även med intyg som visar vem som har tömt och rengjort cisternen. Även ett kvitto som visar vart … Inlämning och skrotning av vapen. Det är bara polisen som får skrota skjutvapen.

Anmälan om cistern som har tagits ur bruk - Nordmalings

E-post. HERRLJUNGA KOMMUN.

(Använd en blankett för varje cistern som skrotas) Information finns på baksidan. 7 § föräldrabalken (för sökanden som är en enskild firma/ fysisk person och för samtliga som ska kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg,. Skrotningsintyg ska utfärdas på en särskild blankett eller genom elektronisk överföring i enlighet med de föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar med stöd  Skrotningsintyg för cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk.